START2ACT Prednáška o energetickej efektívnosti pre startupy v Mlynskej doline v Bratislave

START2ACT Prednáška o energetickej efektívnosti pre startupy v Mlynskej doline v Bratislave

4. Septembra sme v bratislavskej Mlynskej doline v priestoroch coworkingoveho centra Campus zorganizovali prednášku pre startupy zameranú na vzdelávanie a sprostredkovanie know how ako implementovať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v procese podnikania.

 

Účastníkom prednášky boli priblížené oblasti, na ktoré by sa z hľadiska efektívneho využívania energie mali počas svojho podnikania zamerať. Kľúčové boli najmä: osvetlenie, vykurovanie, chladenie a vetranie priestorov a využívanie IT a kancelárskych zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupcom startupov prezentoval skoliteľ Ján Magyar zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry tipy a návody ako v maximálnej možnej miere využívať všetky dostupné prostriedky šetrenia a efektívneho využívania energie či už na ľudskej (zamestnanci) alebo materiálnej (kancelárske vybavenie, spotrebiče, nakupovanie materiálov, a pod.) úrovni.

Spätná väzba na prednášku bola mimoriadne pozitívna a na jej základe pokračuje v ďalšom vzdelávaní startupov a organizovaní ďalších prednášok a diskusií.

Pozrite si aj ďalšie prednášky, ktoré sme usporiadali v Trnave a opäť v Bratislave

 

Tip of the day
Most IT server rooms are over cooled, although modern servers can handle temperatures of around 28 degrees. Reduce the amount of cooling in your server room and let the temperature rise a bit

Was it useful?