Кръгла маса на тема: "Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в Република България"

 Кръгла маса на тема:

Съветът по иновации при Българската търговско-промишлена палата организира Кръгла маса на тема: "Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в Република България" на 21 юли 2017 г. Събитието се проведе в в сградата на Българската търговско-промишлена палата в София.

По време на втората част от срещата Софийска енергийна агенция СОФЕНА проведе четвъртата бизнес закуска по проект Start2Act.

На събитието присъстваха представители на правителствени и неправителствени институции, мениджъри и експерти от малки предприятия и стартиращи фирми.

Г-жа Надя Николова-Деме информира участниците за дейностите, които проектът START2ACT предлага и възможностите да се възползват от тях.

Г-н Здравко Георгиев очерта накратко основните меки мерки, които могат да бъдат приложени в офиса, за да се спестят енергия и разходи.

Кратко представяне направи стартъпа MClimate, като разказа за новия им иновативен продукт за контрол на отоплението / охлаждането на офиса или дома.

Tip of the day
Regularly register your energy consuming. Analyse your energy consuming profile and chose the best tariff scheme offered by your energy supplier.

Was it useful?