Nástroje pro snižování uhlíkové stopy města Brna

Nadace Partnerství ve spolupráci s Odborem životního prostředí města Brno a Jihomoravského inovačního centra a spolus s Enviros, IVT, LIKO-S, Nano Energies, Svazem moderní energetiky a Ministerstva životního prostředí uspořádali seminář nazvaný "Nástroje pro snížení uhlíkové stopy města Brna a jeho metropolitního zázemí".

KDY: 16.4.2019

KDE: Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

Cílem tohoto semináře bylo představení možných variant, jak snížit energetickou náročnost obecně a jak se mohou společnosti působící na území města do iniciativy zapojit a samy projevit společenskou odpovědnost snížením vlastní uhlíkové stopy. Současné technologie řešení umožňují; jsou i finančně dostupné, jenom se nedostatečně využívají. V programu byla diskutována škála nástrojů od snižování spotřeby beznákladovými a nízkonákladovými opatřeními, přes energeticky úsporná stavební řešení, přes využívání obnovitelných zdrojů pro krytí rostoucí spotřeby, až po možnost přejít na odběr „zelené elektřiny“ z obnovitelných zdrojů.

Součástí workshopu byla i prezentace projektu START2ACT, která měla za cíl podělit se s účastníky ze široké oblasti (veřejnost, dodavatelské firmy, studenti, zástupci města Brna, klienti Nadace Partnerství a Jihomoravského Inovačního Centra a další ...) o to podstatné z trendů a možností, jak snižovat spotřebu energií a ovlivnit tak přímo náš provoz a dopad na životní prostředí.

 

Tip of the day
Study your lighting needs and look for ways to use controls like sensors, dimmers, or timers to reduce lighting use.

Was it useful?