Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pripravila informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch - kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

 

 

Termín a miesto konania:

Bratislava
štvrtok 12.10.2017 o 10.00 h,zasadacia miestnosť č. 207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava


Košice
utorok 17.10.2017, Malá zasadacia sála, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A


Banská Bystrica
utorok 24.10.2017, Veľká sieň, 1. poschodie, Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26

 

Program:
9:30 - 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 - 12:00 Základné informácie o výzve
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť potvrďte čo najskôr zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk.

Na seminár v Bratislave je možné sa zaregistrovať do stredy 11.10.2017 do 12.00 h.

Na seminár v Košiciach je možné registrovať sa do piatku 13.10.2017 do 12.00 h.

Na seminár v Banskej Bystrici je možné registrovať sa do piatku 20.10.2017 do 12.00h.


Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle OP KŽP: www.op-kzp.sk

Tip of the day
When you intend to purchase new appliances, think not only of the purchase price, but also of the cost of operating. The second one is to be paid for the next 10-20 years.

Was it useful?