Кръгла маса за ролята на иновациите в областта на електротехниката,електрониката и ЕЕ -21 ЮЛИ 2017г.

На 21 юли 2016 г., петък от 15,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9. ще се проведе Кръгла маса, организирана от Съвета по иновации при БТПП на тема:„РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА И ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участват и представители на индустрията от електротехнически подотрасъл, както дейци на науката и изкуствата, на образованието и на медиите.

Втората част на събитието включва провеждане на бизнес закуска с представители на млади МСП и на стартиращ бизнес за запознаването им с дейностите и възможностите за включването им в тях на проект START2ACT..

 

Tip of the day
Check your out of hours energy consumption by taking a meter reading at the end of the day and in the morning. The difference is the amount of electricity wasted EVERY day. Now hunt down as many things as possible to bring this closer to zero.

Was it useful?