Śniadanie Biznesowe ze START2ACT w Poznaniu

Śniadanie Biznesowe ze START2ACT w Poznaniu

Zapraszamy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, nie starsze niż 5 lat na bezpłatne Śniadanie Biznesowe. Śniadanie odbędzie się w Poznaniu.

Na Śniadaniu zaprezentujemy projekt Start2Act, który ma za zadanie wspierać przedsiębiorców w racjonalnym gospodarowaniu energią.

Udział w Śniadaniu umożliwi przedsiębiorstwu dalszy udział w projekcie i skorzystanie z bezpłatnych porad naszych ekspertów.

Śniadanie odbędzie się 19 lipca 2017 r. w godz. 7.00-8.30 (ul. Litewska 22 w Poznaniu) i organizowane jest we współpracy z Towarzystwem Biznesowym Poznańskim.

Chęć uczestniczenia w śniadaniu prosimy zgłaszać mailowo na adres: start2act@kape.gov.pl.

Tip of the day
Check your out of hours energy consumption by taking a meter reading at the end of the day and in the morning. The difference is the amount of electricity wasted EVERY day. Now hunt down as many things as possible to bring this closer to zero.

Was it useful?