START2ACT - VEĽKÉ KOSTOĽANY - Pracovný workshop s témami o energetickej efektívnosti

START2ACT - VEĽKÉ KOSTOĽANY - Pracovný workshop s témami o energetickej efektívnosti

SIEA VÁS POZÝVA NA PRACOVNÝ WORKSHOP
S TÉMAMI O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Zaujímajú Vás témy ako znižovanie spotreby energie,
zvyšovanie energetickej efektívnosti alebo udržateľnosť?

Dátum: Zaregistrujte se na adrese: start2act@siea.gov.sk alebo milos.stastik@siea.gov.sk

Miesto: 27. 6. 2017, 10:00 – 15:00 hod.

Vstup: Obecný úrad Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, Veľké Kostoľany

Zdarma pre registrovaných

Získate zaujímavé tipy na úspory energie v budovách a na pracovisku, zatiaľ čo si budete vychutnávať občerstvenie a nadväzovať pracovné kontakty s ostatnými účastníkmi.

Tip of the day
Check your out of hours energy consumption by taking a meter reading at the end of the day and in the morning. The difference is the amount of electricity wasted EVERY day. Now hunt down as many things as possible to bring this closer to zero.

Was it useful?