Udržateľná energia pre start-upy a mladých malých a stredných podnikateľov

Udržateľná energia pre start-upy a mladých malých a stredných podnikateľov

Dovoľte,

aby sme Vás v mene Národného energetického klastra NEK, Centra environmentálneho a energetického vzdelávania v Bratislave a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry čo najsrdečnejšie pozvali na programovo cielený tematický workshop

  • dňa 26.01.2017 ( štvrtok ) o 9.00 hod v priestoroch Domu techniky, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, zasadačka I. poschodie.
  • dňa 27.01.2017 ( piatok ) o 9.00 hod v priestoroch polyfunkčného objektu
    na Opatovskej 23, 911 01 Trenčín

Vaša účasť a občerstvenie sú bezplatné, prednášky, prezentácie a konzultácie zabezpečujú odborní garanti z priemyslu a štátnej správy v energetiky, oblasti projektovania
a schvaľovania investícií a stavieb.

Všetci účastníci, okrem odborných prednášok, majú možnosť aktívne konzultovať
a po metodickom usmernení a spoločnej prezentácii aj spracúvať vlastné projekty podnikateľských a investičných zámerov pod taktovkou poradcov.

PROGRAM WORKSHOPU

Prezentácia účastníkov 08.30 - 09.00 hod
Moderné prístupy v inováciách a kreativite tvorby a plánovania úspešných priemyselných energetických a environmentálnych projektov 09.00 - 10.30 hod
Projekting správania sa MSP a užívateľského sektora pri znižovaní spotreby energií a raste energetickej účinnosti produkcie 10.35 - 12.05 hod
Produktový ekodizajn nových energetických a ekologických investičných projektov 12.10 - 13.40 hod
Prestávka 13.40 - 14.00 hod
Vlastné pripravované riešenia a prezentácie účastníkov 14.00 - 17.00 hod 

 

Kontakt SIEA:   milos.stastik@siea.gov.sk    start2act@siea.gov.sk
Kontakt NEK:   info@nek.sk    tnovotny61@gmail.sk

Tip of the day
Check your out of hours energy consumption by taking a meter reading at the end of the day and in the morning. The difference is the amount of electricity wasted EVERY day. Now hunt down as many things as possible to bring this closer to zero.

Was it useful?